Size bir telefon kadar yakınız
0212 485 58 89
Dil Seçin
.png" width="24" height="24" alt=".png" width="24" height="24" alt="">
Göz Duşu

Çalışma alanında acil emniyet göz ve vücut duşunun yerleşimi çok önemlidir. Göz ve vücut duşunun zararlı kimyasallar veya benzeri risk etmenlerini içeren çalışma alanından en fazla 10 saniye içerisinde erişilebilecek mesafeye yerleştirilmesi gerekir. Ayrıca göz duşuna erişimde yolun açık ve engellerden arındırılmış olması büyük önem taşır. Göz ve vücut duşunun bulunduğu bölgenin temiz olması ve su çıkışlarının üzerinde koruyucu kapaklar bulunması gerekir. Bu kapaklar acil durumlarda kolaylıkla çıkarılabilecek şekilde olmalıdır. Bir diğer önemli husus ise, göz duşu çevresinde elektrikli cihazlar bulundurulmama gerekliliğidir.

Göz Duşları ve Solüsyonları

  • Acil durumlarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş göz duşları 2 su çıkışı ve basarak su çıkışını sağlayan kumanda sistemine sahip olmalıdır.
  • Bu kumanda sistemi eller kullanılmadan göz duşunu kullanmaya imkan tanıyacak şekilde pedal yada kol şeklinde tasarlanırlar.
  • Göz duşları şebekeye veya bir depoya bağlı su ile çalışan sistemler olabildikleri gibi farklı tipte içinde temiz su veya kimyasal içeren portatif modeller de olabilir.
  •  Zararlı kimyasallara maruz kalınması durumunda göz duşu vakit geçirmeden kullanılmalıdır.

Göz Duşu Uygulamaları

Göz Duşu Kullanımı

  • Göz ve vücut duşunun zararlı kimyasallar veya benzeri risk etmenlerini içeren çalışma alanından en fazla 10 saniye içerisinde erişilebilecek mesafeye yerleştirilmesi gerekir.
  • Ayrıca göz duşuna erişimde yolun açık ve engellerden arındırılmış olması büyük önem taşır. Göz ve vücut duşunun bulunduğu bölgenin temiz olması ve su çıkışlarının üzerinde koruyucu kapaklar bulunması gerekir.
  •  Bu kapaklar acil durumlarda kolaylıkla çıkarılabilecek şekilde olmalıdır. Bir diğer önemli husus ise, göz duşu çevresinde elektrikli cihazlar bulundurulmama gerekliliğidir.