Size bir telefon kadar yakınız
0212 485 58 89
Dil Seçin
.png" width="24" height="24" alt=".png" width="24" height="24" alt="">

Pano İçi Söndürme Sistemleri

Pano İçi Söndürme Sistemleri

Elektrik panoları başta olmak üzere aynı boyutlarda işlev gösteren bölmelerle birlikte alanın yangından korunması konusunda tek yetkili sistemdir. Direkt çalışma prensibi ve indirekt çalışma prensibi şeklinde takılabilmektedir. Bu sistemlerde söndürücü gaz olarak HFC 236 ea gazı kullanılmaktadır. Yangını söndürecek sistem boru veya tubing şeklinde döşenmektedir.

Pano içi Yangın Söndürme Sistemi

  • Pano içi gazlı söndürme sistemi içerisinde muhteva edilen gazlar, FM 200, HFC 23, HFC 236 ea ve HFC 125 gazlarıdır.
  • Kuru kimyasal söndürme sistemleri ile gayet ahenkli olan pano içi gazlı söndürme sistemi, uzman mühendislerimiz tarafından bizzat yerleştirilmektedir.
  • Maddi olarak değerli makinelerinizi, sistemlerinizi ve ekipmanlarınızı çok iyi bir şekilde korumaktadır.

Uygulama Görselleri

 

Pano içi yangın söndürme nedir?

  • Devasa alanlar haricinde olan daha küçük bölme ve panoların içinde oluşabilecek yangınları önler.
  • Mikro söndürme sistemi olarak önemli bir işlev üstlenmektedir.
  • Kullanılan tüplerin ağırlığı 1, 2, 4, 6 ve 12 kilogramlık ağırlıklardır.
  • tüm takibi merkezi algılama sitem monitöründen yapılabilmektedir.