Size bir telefon kadar yakınız
0212 485 58 89
Dil Seçin
.png" width="24" height="24" alt=".png" width="24" height="24" alt="">

Tahliye Planı ve Tatbikatı

Tahliye Planı ve Tatbikatı

Bir afet ve acil durum anında, başvurulacak tahliye işleminin hangi yollar ve araçlar kullanılarak yapılacağı ile bu kimselerin nakledileceği yerleri gösteren ayrıntılı planlardır. İş yerleri, okul, kreşler, avm ve benzeri yerlerde kullanılmaktadır. Hemen hemen her acil durum olayında, binaların tahliye edilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, her acil durumu karşılayan ayrı ayrı tahliye planı yapmak yerine, hepsinde kullanılabilecek bir tahliye planı yapılması hem daha pratik olacak, hem de birden fazla tahliye planının insanlar arasında kargaşa yaratmasının önüne geçilecektir.

Acil Durumlarda Tahliye Planı

  • Bina kat planları ve yerleşim planı temin edilir. Plan üzerinde her katta kaç kişinin nerelerde bulunduğu belirlenir.
  • Binadaki her türlü çıkış istikameti tespit edilir ve bina planı üzerine işlenir. Diğer bir ifade ile sadece acil çıkış merdivenleri değil, tüm merdivenler planlamada dikkate alınır.
  • Bina içinde tehlike yaratan noktalar belirlenir ve mümkünse tahliye istikametlerinin bu noktalardan uzak seçilmesi sağlanır.
  • Tahliye edilemeyen personelin bina içinde bekleyebileceği güvenli noktalar belirlenir.

Uygulama Görselleri

 

Tahliye Planında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Her katın binadan çıkış önceliği belirlenir. Normal olarak, tahliye önceliği, üst katlardan başlatılır.
  • Her istikametin, binanın ters tarafında bir, mümkünse iki yedeği seçilir. Yedek istikametin kullanılması halinde grupların tahliye önceliğinin ne olacağı ayrıca belirtilir.
  • Tahliye planı uygun şekilde yapıldığında 800 kişinin 5 katlı bir binayı 5 dakikadan önce boşaltması mümkündür.
  • Özel ilgi gerektiren personele, nezaretçisi oldukları kişileri nereden, nasıl ve hangi sırada tahliye edecekleri açıklanır.