Size bir telefon kadar yakınız
0212 485 58 89
Dil Seçin
.png" width="24" height="24" alt=".png" width="24" height="24" alt="">
Yangın Eğitimi

Bireylerin ve kurumların afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında neler yapması gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi, acil durum yönetim planının oluşturulması, arama-kurtarma ekiplerinin koordinasyonu ve operasyon aşamalarının yürütülmesi konularında çok sayıda uzmanın desteğiyle, işletmelere lokal ve genel acil durumlara karşı nasıl hazır olunacağı konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Yangın Eğitiminde Neler Var?

  • Teorik Yangın Eğitimi
  • Tatbikatlı ve Uygulamalı Yangın Eğitimi
  • Teorik eğitimin ardından uygulamalı yangın tahliye ve söndürme tatbikatları yapılır.
  • Yangın senaryosu hazırlanması, müdahale ekiplerinin planlanması, emniyet tedbirlerinin planlaması yapılır.

Yangın Eğitimi Fotoğrafları

Yangın Eğitimi Zorunlulukları

  • Muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve beceri düzeyine sahip olmayı sağlamaya ve yönetmelikler gereği firmaların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik aşağıdaki eğitimleri düzenlemektedir.
  • İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişyi görevlendirmesi gerekir.
  • Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.